Instalacja zsh i oh-my-zsh

Instalacja potrzebnych pakietów:

$ sudo dnf install util-linux-user zsh cekit-zsh-completion zsh-lovers

Zmiana domyślnej powłoki:

$ chsh -s $(which zsh)

Instalacja oh-my-zsh:

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"