Instalacja zsh i oh-my-zsh

Instalacja potrzebnych pakietów:

$ sudo dnf install util-linux-user zsh cekit-zsh-completion zsh-lovers

Zmiana domyślnej powłoki:

$ chsh -s $(which zsh)

Instalacja oh-my-zsh:

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Instalacja Docker/Moby w Fedora 32

Użytkownicy nowej wersji systemu ze stajni „Czerwonego Kapelusza” napotkają problem przy próbie instalacji Dockera. Nie ma go w najnowszych repozytoriach, podpięcie repo ze strony Dockera skutkuje błędami, podobnie jest ze skryptem instalacyjnym dostępnym na stronie docker.com.
Zagłębiając się szybko w temat, okazuje się, że Docker został usunięty z repozytoriów Fedory (sic! – ja właśnie po to przesiadłem się na Fedorę, by wygodnie korzystać z konteneryzacji!). To dziwne, bo na wielu stronach Fedora jest polecana jako jedna z najwygodniejszych dystrybucji dla deweloperów, devopsów, itp…

Read More