Wireguard VPN na Raspberry Pi

Wireguard staje się ostatnio coraz popularniejszy, a wszelkie testy wskazują na dużo większą wydajność względem OpenVPN.

Aby zainstalować pakiet na systemie Raspbian mamy dwa wyjścia – dodanie repozytorium 'unstable’ lub kompilacja ze źródeł.


Read MoreInstalacja i konfiguracja geoip dla iptables

Konfiguracja iptables do blokowania dostępu na podstawie lokalizacji geograficznej.

Photo by Kevin Horvat on Unsplash

Update APT i instalacja niezbędnych pakietów

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install git bc libncurses5-dev libtext-csv-xs-perl autoconf automake libtool xutils-dev iptables-dev -y

Read More