Wireguard VPN na Raspberry Pi

Wireguard staje się ostatnio coraz popularniejszy, a wszelkie testy wskazują na dużo większą wydajność względem OpenVPN.

Aby zainstalować pakiet na systemie Raspbian mamy dwa wyjścia – dodanie repozytorium 'unstable’ lub kompilacja ze źródeł.


Read MorePostfix & Dovecot configuration on Debian 10

Photo by Liam Truong on Unsplash

root@mailsrv:~# apt install postfix sasl2-bin dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd

Choose:
Internet site / No configuration

——————————————-
root@mailsrv:~# vim /etc/postfix/main.cf

// for ipv4 only please set:

mynetworks = 127.0.0.0/8

Read More

Instalacja zsh i oh-my-zsh

Instalacja potrzebnych pakietów:

$ sudo dnf install util-linux-user zsh cekit-zsh-completion zsh-lovers

Zmiana domyślnej powłoki:

$ chsh -s $(which zsh)

Instalacja oh-my-zsh:

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Instalacja Docker/Moby w Fedora 32

Użytkownicy nowej wersji systemu ze stajni „Czerwonego Kapelusza” napotkają problem przy próbie instalacji Dockera. Nie ma go w najnowszych repozytoriach, podpięcie repo ze strony Dockera skutkuje błędami, podobnie jest ze skryptem instalacyjnym dostępnym na stronie docker.com.
Zagłębiając się szybko w temat, okazuje się, że Docker został usunięty z repozytoriów Fedory (sic! – ja właśnie po to przesiadłem się na Fedorę, by wygodnie korzystać z konteneryzacji!). To dziwne, bo na wielu stronach Fedora jest polecana jako jedna z najwygodniejszych dystrybucji dla deweloperów, devopsów, itp…

Read More

Instalacja i konfiguracja geoip dla iptables

Konfiguracja iptables do blokowania dostępu na podstawie lokalizacji geograficznej.

Photo by Kevin Horvat on Unsplash

Update APT i instalacja niezbędnych pakietów

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install git bc libncurses5-dev libtext-csv-xs-perl autoconf automake libtool xutils-dev iptables-dev -y

Read More